Gréci už zbankrotovali päťkrát

(Zatiaľ) posledný bankrot nastal v roku 1932 za premiéra Eleftheirosa Vanizelosa. Tento bankrot trval do roku 1964, najdlhšie zo všetkých piatich gréckych bankrotov v modernej histórii Grécka. Od osamostatnenia sa Grécka uplynulo 184 rokov, z toho 90 rokov strávilo v bankrote. Text vyššie naznačuje ako sa Grécko, veritelia a trh správali v minulosti. Západné mocnosti mali v Grécku vždy svoje záujmy, ktoré boli prednejšie ako grécka ekonomika. Po tom, ako Grécko vstúpilo do európskeho spoločenstva (1981), opäť sa rozbehli toky úverov a dotácii a to nie len z EÚ ale i z USA. Avšak už začiatkom 90. rokov bolo jasné, že ekonomika Grécka v podstatne nerastie a z dôvodu vysokého rozpočtu prevzali kontrolu nad gréckymi verejnými financiami MMF a Európska Komisia. Gréci následne „vylepšili svoje štatistické ukazovatele“ aby splnili Maastrichtské kritériá potrebné pre vstup do eurozóny. Dnes opäť západné mocnosti (Trojka) kontrolujú grécke verejné financie, tlačia Grékov do škrtov a neustále opakujú, že Grécko nemôže zbankrotovať.

História gréckeho finančného systému nie je z pohľadu investorov veľmi lichotivá a očakávania, že Grécko sa vyhne defaultu sú z historického pohľadu naivné. Avšak vždy, keď Grécko zbankrotovalo, trhy ho odrezali od prostriedkov, avšak globálny finančný systém nezažil dlhodobú ujmu, po šoku sa postupne spamätal a svet sa točil ďalej. Len Grécka ekonomika sa točí stále na jednom mieste, hoci odkedy je v EÚ, mohli si dovoliť zvýšiť si životnú úroveň (bez toho, aby za to reálne niečo ponúkli). Gréci očakávajú, že za obed sa nemusí platiť. História nás presviedča o opaku.

Ehm, kvalita :-)