Ženy sa majú dobre, môžu prostituovať, tvrdia Rómovia

Názory Rómov na postavenie žien boli veľmi rôzne. Niektorí ženy považovali za rovnocenné, ďalší zas anketárom tvrdili, že postavenie mladých rómskych žien je výborné, pretože si môžu zarábať prostitúciou.

“IMHO LOL” -> inak ten prieskum ukazuje genderové stereotypy na steroidoch.