Ako úraduje Štefan I. Čistič (har-abin)

Ak parlament odhlasuje ministerský návrh…

Štefan Harabin bude

–   vyberať predsedov okresných a krajských súdov (zrušia sa výberové konania, Súdna rada SR bude viazaná návrhom šéfa Najvyššieho súdu SR)
–   môcť zo dňa na deň pozastaviť činnosť ktorémukoľvek sudcovi na Slovensku, súhlas súdnej rady nebude potrebný ani v prípade najvyšších sudcov
–   mať na starosti rozpočet súdnictva
–   rozhodovať o informačných systémoch súdnictva
–   môcť ovplyvňovať, kto sa stane novým sudcom

Pekne napísaný článok s hrozivým obsahom :-X Toto snáď nemôžu myslieť vážne, takúto moc nemá v republike v podstate nikto.

  • Michal Valášek

    Vitajme v režime. Ľudia si očividne neuvedomujú, že tzv. ôiberálna demokracia stojí na súdnictve. Kto ovláda súdny systém, ovláda štát.